Túi Đựng Rác Y Tế

Màu xanh cho rác sinh hoạt.
Màu đỏ cho rác hóa học.
Màu trắng cho rác tái chế.
Màu đen cho loại nguy hại tế bào.
Màu vàng chứa đựng chất thải lây nhiễm.

Gọi